Sideeffects

• CNS stimulation (salbutamol, epinephrine, terbutaline, aminophylline)

• Tachycardia (salbutamol, epinephrine, terbutaline, aminophylline, ketamine)

• Hypotension (salbutamol, terbutaline, aminophylline, isoflurane, halothane)

• Hyperglycaemia (salbutamol, epinephrine, terbutaline, hydrocortisone, prednisolone)

• Hypokalaemia (salbutamol, epinephrine, terbutaline, hydrocortisone, prednisolone)

0 0

Post a comment